Actuele eindtermen
Eigen kaft voor opleiders
Binnen 48 uur verzonden
  • Actuele eindtermen
  • Eigen kaft voor opleiders
  • Binnen 48 uur verzonden

Privacybeleid voor opleiders

hetveiligheidsboek.nl is lid van de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland, de GEU.

Wij hebben ons aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Het convenant bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.privacyconvenant.nl.

De ingestelde gegevens voor de e-mailkoppeling, zowel direct ingesteld als via de koppeling met Google of Microsoft, zullen alleen worden gebruikt voor het versturen van e-mailberichten naar cursisten uit naam van de opleider. Dit gebeurt enkel in opdracht van de opleider zelf of een gemachtigde opdrachtgever. Hetveiligheidsboek.nl maakt geen gebruik van eventuele persoonsgegevens die via deze weg beschikbaar worden gesteld, anders dan wat noodzakelijk is voor het versturen van e-mailberichten aan cursisten. De ingestelde accountgegevens zullen nooit worden gedeeld met derden en worden, voor zover dit technisch mogelijk is, beveiligd opgeslagen.

Gegevens verkregen via de koppeling met Google zullen worden gebruikt volgens de Google API Services User Data Policy, inclusief de vereisten voor "Limited Use".