Actuele eindtermen
Eigen kaft voor opleiders
Binnen 48 uur verzonden
  • Actuele eindtermen
  • Eigen kaft voor opleiders
  • Binnen 48 uur verzonden


Disclaimer


hetveiligheidsboek.nl (Kamer van Koophandel: 84852410) verleent je hierbij toegang tot www.hetveiligheidsboek.nl ("de website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen. hetveiligheidsboek.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid 

hetveiligheidsboek.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De, op de website aangeboden materialen (papieren boeken en e-learning) worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van hetveiligheidsboek.nl. 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met hetveiligheidsboek.nl. 

Voor, op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan hetveiligheidsboek.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij hetveiligheidsboek.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van hetveiligheidsboek.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.