Actuele eindtermen
Eigen kaft voor opleiders
Binnen 48 uur verzonden
  • Actuele eindtermen
  • Eigen kaft voor opleiders
  • Binnen 48 uur verzonden

E-learning (digiboek)

Wij hanteren de naam digiboek voor onze e-learning. De cursist kan zich optimaal voorbereiden op het examen met ons online cursusmateriaal van hoge kwaliteit. Een digiboek blijft 1 jaar in te zien en te gebruiken! De e-learning van de Code 95 titels is 10 dagen te gebruiken conform de eisen van het CBR.

De cursist

Met zijn persoonlijke inlog (ieder digiboek staat op naam) kan de cursist op ieder gewenst tijdstip met het digiboek aan de slag. Waar hij ook is, op het werk, in de trein of thuis: hij kan vanaf elke locatie met zijn digiboek werken. De cursist kan de e-learning in de eigen tijd volgen en hoeft niet vrij te nemen van het werk. Het eigen werktempo kan hierbij gehanteerd worden.

Hoe werkt de e-learning?

Door te klikken op de toegestuurde link komt de cursist op de startpagina van zijn persoonlijke digiboek. De lesstof is onderverdeeld in hoofdstukken. De cursist moet toetsvragen maken na ieder hoofdstuk, zodat hij kan controleren of de stof uit dit hoofdstuk begrepen is.

De cursist kan (ook tijdens de les) een aantekening maken en deze opslaan in zijn digiboek. 

Cursisten die moeite  hebben met het opnemen van lesstof, kunnen de luisterfunctie aanzetten. De gehele lesstof wordt dan voorgelezen.

Mocht hij tijdens het leren een vraag willen stellen aan de opleider, dan kan de cursist dit doen via de functie ‘stel een vraag’.

Wanneer de cursist alle hoofdstukken heeft doorlopen en de bijbehorende toetsvragen heeft gemaakt, dan kan hij het (Proef)examen maken. Als hij hiervoor slaagt wordt het certificaat met het eindresultaat toegemaild.

De opleider

Onze digiboeken zijn o.a. gecertificeerd door Nikta en het CBR.

In de digiboeken worden korte alinea’s afgewisseld met afbeeldingen en films die de lesstof extra verduidelijken. De lesstof volgt de geldende eindtermen en richtlijnen.

Als opleider heb je de keus (via de functie ‘Extra lesstof toevoegen’ in je opleidersaccount) om de lesstof in het digiboek uit te breiden met eigen tekst, afbeeldingen en/of films. De cursist ziet het toegevoegde in zijn digiboek als aanvulling (A) onder de hoofdstukken. Datgene wat je toevoegt kan altijd weer gewijzigd of verwijderd worden.

Het bestellen van digiboeken

Het is mogelijk om één bestelling onder te verdelen in meerdere cursusgroepen/klassen. Er kan hierbij dus optimaal geprofiteerd worden van een goedkopere staffelprijs bij grotere aantallen. De nog niet verstuurde (op naam gezette) digiboeken blijven onbeperkt geldig.

Het verzenden van digiboeken

Er kan gekozen worden om de inlog van de e-learning te versturen naar de cursist vanuit de eigen e-mail van de opleider.

In de opleidersaccount zijn extra functionaliteiten toegevoegd waarmee de cursist 'op maat' bediend kan worden.

Na het bestellen van digiboeken krijgt de opleider allereerst de mogelijkheid om de startpagina in het digiboek van de cursist aan te passen. De startpagina is de eerste pagina die de cursisten te zien krijgen als ze inloggen in het digiboek. Je kunt de hierin reeds ingevulde tekst laten staan, aanvullen of verwijderen. Het is dus mogelijk zelf een tekst aan te maken waarin je bijvoorbeeld de cursisten welkom heet, de lesdagen vermeldt of opdrachten geeft. De tekst op de startpagina kan altijd gewijzigd worden.

Vervolgens kun je de e-mail, met de link van het digiboek die je óf zelf aan de cursist verstuurd óf laat versturen, aanpassen. Je kunt de hierin reeds ingevulde tekst aanvullen (met bijvoorbeeld de datum waarop de les plaatsvindt).

Het is mogelijk om het certificaat, dat de cursist ontvangt nadat hij geslaagd is voor het (Proef)examen, te voorzien van (een paar regels) eigen tekst.

Het eigen logo van de opleider zetten we standaard in de e-learning. De opleider kan zelf (per cursusgroep) ook het logo van bijvoorbeeld zijn klant in het digiboek zetten.

Hierna kun je ervoor kiezen om de digiboeken zelf te versturen (door middel van het invullen van voor-, achternaam en e-mailadres of door het uploaden van een csv-bestand) of je laat de opdrachtgever dit doen. Mocht je de opdrachtgever hiervoor machtigen, dan kan hij uiteraard ook de voortgang volgen van de cursisten aan wie hij de digiboeken stuurt.

Er kan ook gekozen worden voor het instellen van een LTI-koppeling. Er wordt dan een koppeling gelegd tussen onze e-learning en het LMS (zoals bijvoorbeeld Moodle of Blackboard) van de klant. 

Aan iedere cursusgroep is een logboek verbonden. In het logboek worden de e-mails zichtbaar gemaakt die de opleider heeft gestuurd en deze e-mails zijn in te zien. 

Voortgang van de cursisten

Nadat de digiboeken zijn verstuurd naar de cursisten kun je de voortgang gaan volgen, d.w.z. je kunt kijken óf ze iets hebben gedaan met het gestuurde digiboek en zo ja, wat. Je kunt zien hoe lang de cursist ingelogd is geweest in zijn digiboek. Ook is zichtbaar hoeveel toetsvragen hij heeft gemaakt van elk hoofdstuk. En je kunt zien of het (Proef)examen is gemaakt en wat de uitslag was. Mocht de cursist geslaagd zijn, dan is het certificaat ook door de opleider te downloaden in het geval de cursist het certificaat kwijt is.

Je kunt iemand uitnodigen om alleen de voortgang van de cursisten te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan een collega-docent die hiernaar wil kijken of de klant die wil weten hoe ver zijn medewerkers zijn met het doornemen van de lesstof.