Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


hetveiligheidsboek.nl is lid van de brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland, de GEU.

Wij hebben ons aangesloten bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy. Het convenant bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.privacyconvenant.nl.