E-learning (digiboek)

Wij hanteren de naam digiboek voor onze e-learning. De cursist kan zich optimaal voorbereiden op het examen met ons online cursusmateriaal van hoge kwaliteit. Een digiboek blijft 1 jaar in te zien en te gebruiken!

De cursist

Met een persoonlijke inlog kan de cursist op ieder gewenst tijdstip met zijn digiboek aan de slag. Waar hij ook is, op zijn werk, in de trein of thuis: hij kan vanaf elke locatie met zijn digiboek werken. Hij kan in zijn eigen tijd de e-learning volgen en hoeft niet vrij te nemen van zijn werk. Hij bepaalt zijn eigen werktempo.

Hoe werkt de e-learning?

Door te klikken op de toegestuurde link komt de cursist op de startpagina van zijn persoonlijke digiboek. De lesstof is onderverdeeld in hoofdstukken. De cursist moet toetsvragen maken na ieder hoofdstuk, zodat hij kan controleren of hij de stof uit dit hoofdstuk begrepen heeft.

De cursist kan (ook tijdens de les) een aantekening maken en deze opslaan in zijn digiboek. 

Mocht hij tijdens het leren een vraag willen stellen aan de opleider, dan kan hij dit doen via de functie ‘stel een vraag’.

Wanneer de cursist alle hoofdstukken heeft doorlopen en de bijbehorende toetsvragen heeft gemaakt, dan kan hij het proefexamen maken. Als hij hiervoor slaagt kan hij het certificaat met het eindresultaat downloaden.

De opleider

Onze digiboeken zijn o.a. gecertificeerd door Nikta.

In de digiboeken worden korte alinea’s afgewisseld met afbeeldingen en films die de lesstof extra verduidelijken. De lesstof volgt de geldende eindtermen en richtlijnen.

Als opleider heb je de keus om de lesstof in het digiboek uit te breiden met eigen tekst. Via de functie ‘Extra lesstof toevoegen’ in je opleidersaccount voeg je je eigen tekst toe aan het digiboek van de cursist. De cursist ziet deze tekst in zijn digiboek als aanvulling (A) onder de hoofdstukken. Datgene wat je toevoegt kan altijd weer gewijzigd worden.

Het bestellen van digiboeken

Het is mogelijk om één bestelling onder te verdelen in meerdere cursusgroepen/klassen. Er kan hierbij dus optimaal geprofiteerd worden van een goedkopere staffelprijs bij grotere aantallen. De nog niet verstuurde (= op naam gezette) digiboeken blijven onbeperkt geldig.

Het verzenden van digiboeken

In de opleidersaccount zijn extra functionaliteiten toegevoegd waarmee de cursist 'op maat' bediend kan worden.

Na het bestellen van digiboeken krijg je allereerst de mogelijkheid om de startpagina in het digiboek van de cursist aan te passen. De startpagina is de eerste pagina die de cursisten te zien krijgen als ze inloggen in het digiboek. Je kunt de hierin reeds ingevulde tekst laten staan, aanvullen of verwijderen. Het is dus mogelijk zelf een tekst aan te maken waarin je bijvoorbeeld de cursisten welkom heet, de lesdagen vermeldt of opdrachten geeft. De tekst op de startpagina kan altijd gewijzigd worden.

Vervolgens kun je de e-mail, met de link van het digiboek die je of zelf aan de cursist verstuurd of laat versturen, aanpassen. Je kunt de hierin reeds ingevulde tekst aanvullen (met bijvoorbeeld de datum waarop de les plaatsvindt).

Hierna kun je ervoor kiezen om de digiboeken zelf te versturen (door middel van het invullen van voor-, achternaam en e-mailadres of door het uploaden van een csv-bestand) of je laat de opdrachtgever dit doen. Mocht je de opdrachtgever hiervoor machtigen, dan kan hij uiteraard ook de voortgang volgen van de cursisten aan wie hij de digiboeken stuurt.

Voortgang van de cursisten

Nadat de digiboeken zijn verstuurd naar de cursisten kun je de voortgang gaan volgen, d.w.z. je kunt zien of ze iets hebben gedaan met het gestuurde digiboek en zo ja, wat. Je kunt zien hoelang de cursist ingelogd is geweest in zijn digiboek. Ook is zichtbaar hoeveel toetsvragen hij heeft gemaakt van elk hoofdstuk. En je kunt zien of het proefexamen is gemaakt en wat de uitslag was. Mocht de cursist geslaagd zijn, dan is het certificaat ook door de opleider te downloaden in het geval de cursist het certificaat kwijt is.

Je kunt iemand uitnodigen om alleen de voortgang van de cursisten te bekijken. Denk bijvoorbeeld aan een collega-docent die hiernaar wil kijken of de klant die wil weten hoe ver zijn medewerkers zijn met het doornemen van de lesstof.